Chakra & Yin
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Energie regulatie m.b.v. het SanoConcept

Constant moe, elke maand ziek of onderweg om ziek te worden, chronisch verkouden, oververmoeid, concentratieproblemen of zit je tegen een burn/out aan dan wordt het tijd om nu een afspraak te maken en in te grijpen in de uitputting van je energiesysteem. De behandeling bestaat uit auriculo (ooracupunctuur of lasertherapie) gecombineerd met het Sanoconcept wat er voor zorgt dat het hele systeem weer in balans komt. Het SanoConcept is ontwikkeld door de Nederlandse arts-acupuncturist Ton van Gelder (1943-2005) en vormt een geïntegreerde benadering vanuit de westerse en oosterse (Chinese en Indiase) gezondheidsleer. Het SanoConcept biedt een complete (holistische) benadering van het menselijk welzijn. In combinatie met auriculo (ooracupunctuur) wordt het gebruikt om het lichaam in balans te brengen.

Westerse gezondheidsleer

De westerse gezondheidsleer beschouwt de mens als een mechanisme. Daarin kunnen door interne en externe

factoren effecten en veranderingen optreden, die dan vervolgens met geneesmiddelen aangepakt kunnen

worden.

Chinese gezondheidsleer

In de Chinese benadering van gezondheid en welzijn gaat men ervan uit dat de mens uit energetische systemen

en subsystemen bestaat die sterk beïnvloed worden door emoties.

Indiase gezondheidsleer

De ayurveda uit India beziet de mens als een 'bewustzijn', een persoonlijkheid met fixaties, remmingen en

karaktertrekken die bepaalde fysieke klachten kunnen geven.

Totaal mensbeeld

Door deze benaderingen bij elkaar te brengen ontstaat een mensbeeld met drie niveau's: (1) karakteristieke

(persoonlijkheids)kenmerken (chakra's), (2) de door emoties beïnvloede energievelden en -stromen volgens de

Traditionele Chinese Gezondheidsleer en (3) het fysiek lichaam met z'n biochemische processen. Lees hieronder

voor meer informatie over deze drie niveau's.

Beste kans op effect

Deze drie niveau's van het SanoConcept zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verstoringen in de

energetische balans hebben vaak een emotionele oorzaak of component en gaan gepaard met fysieke

verschijnselen. Het tegelijkertijd of geïntegreerd aanpakken van de drie niveau's geeft de beste kans op effect.

SiVAS

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale kleurenfilters

kan de therapeut het lichamelijk functioneren doormeten. Aan de hand van de bevindingen van de therapeut

wordt een keuze gemaakt uit de fysieke complexmiddelen die je helpen om weer in balans te komen en je prettig

te voelen.

chakra

persoonlijkheid

energie

kleur

fysiek

1 - Basischakra zeker zijn angst rood kleine bekken 2 - Miltchakra zeker voelen tobben orange onderbuik 3 - Zonnevlecht zeker handelen woede geel bovenbuik 4 - Hartchakra zeker liefhebben onrust groen hart en bloedvaten 5 - Keelchakra zeker spreken verdriet blauw ademhalingsorgaan 6 - Voorhoofdschakra zeker zien kleine hersenen 7 - Kruinchakra zeker weten hersenen

Chakra-niveau

Hoe kunnen we chakra's het beste omschrijven? Er zijn een heleboel definities en verklaringen van het begrip ayurvedische 'chakra. Wij hanteren hier de opvatting dat het belangrijke energetische regelsystemen zijn die tot uiting komen in specifieke kenmerken van onze persoonlijkheid. Op hun beurt sturen chakra's weer andere regelsystemen van een lagere orde aan. Een soort transformatoren waar de energie aankomt en vandaar over andere functies wordt verdeeld. Bijvoorbeeld opbouw, afbraak en onderhoud van onze lichaamscellen en de besturing van lichaamsfuncties

Uit balans

Psychologische en emotionele factoren die maken dat je uit balans raakt, zijn gelukkig meestal tijdelijk van aard zijn. Het kan dan gaan om het verwerken van verdriet bij een sterfgeval of echtscheiding, hevige teleurstelling bij het verlies van je baan, angst voor de toekomst, zorgen, ruzie enzovoort. Ernstig genoeg allemaal en je zult er best een poosje door uit je evenwicht zijn. Maar doorgaans hoef je er niets voor te gebruiken en klim je op eigen kracht uit het dal of dalletje.

Dieper, langduriger

Maar de typische trekken van je persoonlijkheid zijn veel dieper geworteld. Ze oefenen ook een sterkere en langduriger invloed uit op hoe je je voelt in het dagelijks leven. Voor het ontstaan van die kenmerken moet je dikwijls terug naar je vroege jeugd. Daar ligt ook de basis voor je houdingen, opvattingen en overtuigingen in het leven, hoe je met successen en tegenslagen omgaat etc. Die houdingen, opvattingen en overtuigingen bepalen in hoge mate of je lekker in je vel zit, of je bevredigende relaties hebt, of je plezier en voldoening vindt in je werk, leuke hobby's hebt - kortom: of je je gelukkig en lekker in je vel voelt.

Evenwicht

Zowel in de oosterse als in de westerse psychologie is men ervan overtuigd dat evenwicht het kenmerk is van een goed aangepaste persoonlijkheid. Je behoeften en verlangens zijn dan reëel en je kunt in alle redelijkheid bevrediging vinden. Je creativiteit kun je op een of andere manier kwijt -- in je werk of in een leuke hobby. Je bent veerkrachtig en flexibel genoeg om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je hebt een redelijk positief zelfbeeld.

Sterkte = zwakte

Natuurlijk is niemand altijd perfect in balans. Een of meer eigenschappen kunnen zelfs structureel de boventoon voeren of juist teveel naar de achtergrond worden geduwd. Dat heeft ook veel te maken met hoe je de werkelijkheid beleeft en verwerkt. Zo kunnen leidinggevende eigenschappen, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen soms doorslaan naar machtswellust, egocentrisme en angst. Bescheidenheid en verlegenheid kunnen doorslaan naar erg in jezelf gekeerd zijn en je afsluiten voor je omgeving. Het is altijd waar: je sterke kant is tegelijkertijd ook je (soms onbekende of ontkende) zwakke kant. Als er sprake is van zo'n doorslaand persoonlijkheidskenmerk spreken we van een fascinatie of fixatie van het desbetreffende chakra.

Doorslaan = blokkade

Wat gebeurt er op het fysieke niveau als de balans tussen een of meer eigenschappen doorslaat? Er ontstaan dan lichamelijke en energetische veranderingen die je ervaart als ongewenst en onprettig. Die veranderingen komen tot uiting in het blokkeren of tot stilstand brengen van een of enkele chakra's.

Zeven hoofdchakra's

In het ayurvedische (Indiase) mensbeeld zijn de energetische regelsystemen onderverdeeld in zeven categorieën. Elke categorie hangt op een specifieke manier samen met een van de zeven hoofdchakra's oftewel specifieke persoonlijkheidskenmerken:

Chakra

Evenwichtig persoonlijkheidskenmerk

Basischakra Zeker 'zijn' Miltchakra Zeker 'voelen' Zonnevlecht Zeker 'handelen' Hartchakra Zeker 'liefhebben' Keelchakra Zeker 'spreken' Voorhoofdschakra Zeker 'zien' Kruinchakra Zeker 'weten' Bij verstoring van de chakra,s wordt de SIVAS methode en ooracupunctuur ingezet om balans terug te krijgen. Het energetische niveau De Chinese gezondheidsleer beschouwt energie (Qi - spreek uit: Tjsie) als de “oerstof” waar wij mensen uit bestaan. Materie is een afgeleide, een functie van energie. Een mens is in de kijk van de Chinezen op de eerste plaats een energetisch systeem, dat bestaat uit verschillende subsystemen. Energie moet stromen, net als water in een rivier. De energie stroomt in banen, zogeheten meridianen, en zorgt ervoor dat lichaamsfuncties worden onderhouden. In de Chinese gezondheidsleer is het ervaren van een emotie niets anders dan het stromen - of juist het niet stromen - van energie in je lichaam. Wordt de energiestroom ergens geblokkeerd dan leidt dat tot problemen die zich uitten in het uit balans raken van ons energetische of emotionele systeem. Emoties hebben dus te maken met onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. In de Chinese gezondheidsleer ligt het accent dan ook op het opheffen van energetische blokkades zodat de energie weer kan stromen en het energetische systeem weer in balans is.

Vijf energiesystemen

De Chinezen maken onderscheid tussen vijf elementen of energiesystemen. Deze vijf systemen worden genoemd naar het belangrijkste orgaan dat zij in stand houden, namelijk hart, long, lever, milt en nier. In de opvatting van de Chinezen zijn deze organen verbonden met bepaalde emotionele kenmerken. Als je je door een of andere oorzaak mentaal niet goed voelt, gaat het met het desbetreffende energetische 'orgaan' ook niet goed. En andersom: externe factoren die het energiesysteem in de war brengen hebben ook effect op het corresponderende emotionele veld. Verkeerd omgaan met emoties verstoort dus de energie en dat kan weer leiden tot allerlei vormen van lichamelijke klachten. Onderstaand een overzicht van de energiesystemen en de daarbij behorende emoties:

Energiesysteem

Emotie

Nier Angst Milt Tobben Lever Woede Hart Onrust Long Verdriet In de Chinese gezondheidsleer worden psychische oorzaken, vooral emoties, dan ook gezien als de veroorzakers van veranderingen in de lichamelijke balans. Die vertegenwoordigen de kern van het lichamelijke probleem en moeten worden aangepakt. De SanoQi-combinaties uit het SanoConcept hebben zowel een harmoniserend effect op de emotionele oorzaak of oorzaken, als op de desbetreffende lichaamsfuncties

Balans

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale filters kan je de activiteit van de energiesystemen doormeten. Het is dan meteen duidelijk welk emotie verstoort is en ook wat de relatie is van de verstoorde emotie met veranderingen in je lichaam en bepaalde gevoelens. Het spreekt vanzelf dat beide tegelijkertijd aanpakken je helpt om weer in balans te komen en je prettig te voelen.

Het fysieke-niveau

In het Westerse mensbeeld is de mens een complexe machine waarvan onderdelen defect kunnen zijn. Op dit fysieke niveau is de mens een organisme en zijn gezondheidsklachten verschijnselen van niet goed functionerende organen of lichaamsdelen. Verstoringen in de vorm van lichamelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door bepaald gedrag waaraan persoonlijkheidskenmerken of emoties ten grondslag liggen, maar ook een infectie of door degeneratie (ouderdom). Symptomen kunnen ook stereotiep zijn en zich over een periode van jaren uitstrekken zoals eczeem, astma etc. We spreken dan van constitutionele symptomen Met deze materiële, mechanische benadering zijn grote successen behaald, zowel in de reguliere geneeskunst als door homeopathie en andere soorten complementaire gezondheidsproducten. © bron: www.sivas.nu
Chakra & Yin
Praktijk voor Fysiotherapie & Natuurgeneeskunde

Energie regulatie m.b.v. het

SanoConcept

Constant moe, elke maand ziek of onderweg om ziek te worden, chronisch verkouden, oververmoeid, concentratieproblemen of zit je tegen een burn/out aan dan wordt het tijd om nu een afspraak te maken en in te grijpen in de uitputting van je energiesysteem. De behandeling bestaat uit auriculo (ooracupunctuur of lasertherapie) gecombineerd met het Sanoconcept wat er voor zorgt dat het hele systeem weer in balans komt. Het SanoConcept is ontwikkeld door de Nederlandse arts-acupuncturist Ton van Gelder (1943-2005) en vormt een geïntegreerde benadering vanuit de westerse en oosterse (Chinese en Indiase) gezondheidsleer. Het SanoConcept biedt een complete (holistische) benadering van het menselijk welzijn. In combinatie met auriculo (ooracupunctuur) wordt het gebruikt om het lichaam in balans te brengen.

Westerse gezondheidsleer

De westerse gezondheidsleer beschouwt de mens als een

mechanisme. Daarin kunnen door interne en externe factoren effecten

en veranderingen optreden, die dan vervolgens met geneesmiddelen

aangepakt kunnen worden.

Chinese gezondheidsleer

In de Chinese benadering van gezondheid en welzijn gaat men ervan

uit dat de mens uit energetische systemen en subsystemen bestaat die

sterk beïnvloed worden door emoties.

Indiase gezondheidsleer

De ayurveda uit India beziet de mens als een 'bewustzijn', een

persoonlijkheid met fixaties, remmingen en karaktertrekken die

bepaalde fysieke klachten kunnen geven.

Totaal mensbeeld

Door deze benaderingen bij elkaar te brengen ontstaat een mensbeeld

met drie niveau's: (1) karakteristieke (persoonlijkheids)kenmerken

(chakra's), (2) de door emoties beïnvloede energievelden en -stromen

volgens de Traditionele Chinese Gezondheidsleer en (3) het fysiek

lichaam met z'n biochemische processen. Lees hieronder voor meer

informatie over deze drie niveau's.

Beste kans op effect

Deze drie niveau's van het SanoConcept zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Verstoringen in de energetische balans hebben vaak een

emotionele oorzaak of component en gaan gepaard met fysieke

verschijnselen. Het tegelijkertijd of geïntegreerd aanpakken van de drie

niveau's geeft de beste kans op effect.

SiVAS

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair

Autonoom Signaal) en speciale kleurenfilters kan de therapeut het

lichamelijk functioneren doormeten. Aan de hand van de bevindingen

van de therapeut wordt een keuze gemaakt uit de fysieke

complexmiddelen die je helpen om weer in balans te komen en je

prettig te voelen.

chakra

persoonlijkheid

energie

kleur

fysiek

1 - Basischakra zeker zijn angst rood kleine bekken 2 - Miltchakra zeker voelen tobben orange onderbuik 3 - Zonnevlecht zeker handelen woede geel bovenbuik 4 - Hartchakra zeker liefhebben onrust groen hart en bloedvaten 5 - Keelchakra zeker spreken verdriet blauw ademhalingsorgaan 6 - Voorhoofdschakra zeker zien kleine hersenen 7 - Kruinchakra zeker weten hersenen

Chakra-niveau

Hoe kunnen we chakra's het beste omschrijven? Er zijn een heleboel definities en verklaringen van het begrip ayurvedische 'chakra. Wij hanteren hier de opvatting dat het belangrijke energetische regelsystemen zijn die tot uiting komen in specifieke kenmerken van onze persoonlijkheid. Op hun beurt sturen chakra's weer andere regelsystemen van een lagere orde aan. Een soort transformatoren waar de energie aankomt en vandaar over andere functies wordt verdeeld. Bijvoorbeeld opbouw, afbraak en onderhoud van onze lichaamscellen en de besturing van lichaamsfuncties

Uit balans

Psychologische en emotionele factoren die maken dat je uit balans raakt, zijn gelukkig meestal tijdelijk van aard zijn. Het kan dan gaan om het verwerken van verdriet bij een sterfgeval of echtscheiding, hevige teleurstelling bij het verlies van je baan, angst voor de toekomst, zorgen, ruzie enzovoort. Ernstig genoeg allemaal en je zult er best een poosje door uit je evenwicht zijn. Maar doorgaans hoef je er niets voor te gebruiken en klim je op eigen kracht uit het dal of dalletje.

Dieper, langduriger

Maar de typische trekken van je persoonlijkheid zijn veel dieper geworteld. Ze oefenen ook een sterkere en langduriger invloed uit op hoe je je voelt in het dagelijks leven. Voor het ontstaan van die kenmerken moet je dikwijls terug naar je vroege jeugd. Daar ligt ook de basis voor je houdingen, opvattingen en overtuigingen in het leven, hoe je met successen en tegenslagen omgaat etc. Die houdingen, opvattingen en overtuigingen bepalen in hoge mate of je lekker in je vel zit, of je bevredigende relaties hebt, of je plezier en voldoening vindt in je werk, leuke hobby's hebt - kortom: of je je gelukkig en lekker in je vel voelt.

Evenwicht

Zowel in de oosterse als in de westerse psychologie is men ervan overtuigd dat evenwicht het kenmerk is van een goed aangepaste persoonlijkheid. Je behoeften en verlangens zijn dan reëel en je kunt in alle redelijkheid bevrediging vinden. Je creativiteit kun je op een of andere manier kwijt -- in je werk of in een leuke hobby. Je bent veerkrachtig en flexibel genoeg om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je hebt een redelijk positief zelfbeeld.

Sterkte = zwakte

Natuurlijk is niemand altijd perfect in balans. Een of meer eigenschappen kunnen zelfs structureel de boventoon voeren of juist teveel naar de achtergrond worden geduwd. Dat heeft ook veel te maken met hoe je de werkelijkheid beleeft en verwerkt. Zo kunnen leidinggevende eigenschappen, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen soms doorslaan naar machtswellust, egocentrisme en angst. Bescheidenheid en verlegenheid kunnen doorslaan naar erg in jezelf gekeerd zijn en je afsluiten voor je omgeving. Het is altijd waar: je sterke kant is tegelijkertijd ook je (soms onbekende of ontkende) zwakke kant. Als er sprake is van zo'n doorslaand persoonlijkheidskenmerk spreken we van een fascinatie of fixatie van het desbetreffende chakra.

Doorslaan = blokkade

Wat gebeurt er op het fysieke niveau als de balans tussen een of meer eigenschappen doorslaat? Er ontstaan dan lichamelijke en energetische veranderingen die je ervaart als ongewenst en onprettig. Die veranderingen komen tot uiting in het blokkeren of tot stilstand brengen van een of enkele chakra's.

Zeven hoofdchakra's

In het ayurvedische (Indiase) mensbeeld zijn de energetische regelsystemen onderverdeeld in zeven categorieën. Elke categorie hangt op een specifieke manier samen met een van de zeven hoofdchakra's oftewel specifieke persoonlijkheidskenmerken:

Chakra

Evenwichtig persoonlijkheidskenmerk

Basischakra Zeker 'zijn' Miltchakra Zeker 'voelen' Zonnevlecht Zeker 'handelen' Hartchakra Zeker 'liefhebben' Keelchakra Zeker 'spreken' Voorhoofdschakra Zeker 'zien' Kruinchakra Zeker 'weten' Bij verstoring van de chakra,s wordt de SIVAS methode en ooracupunctuur ingezet om balans terug te krijgen. Het energetische niveau De Chinese gezondheidsleer beschouwt energie (Qi - spreek uit: Tjsie) als de “oerstof” waar wij mensen uit bestaan. Materie is een afgeleide, een functie van energie. Een mens is in de kijk van de Chinezen op de eerste plaats een energetisch systeem, dat bestaat uit verschillende subsystemen. Energie moet stromen, net als water in een rivier. De energie stroomt in banen, zogeheten meridianen, en zorgt ervoor dat lichaamsfuncties worden onderhouden. In de Chinese gezondheidsleer is het ervaren van een emotie niets anders dan het stromen - of juist het niet stromen - van energie in je lichaam. Wordt de energiestroom ergens geblokkeerd dan leidt dat tot problemen die zich uitten in het uit balans raken van ons energetische of emotionele systeem. Emoties hebben dus te maken met onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. In de Chinese gezondheidsleer ligt het accent dan ook op het opheffen van energetische blokkades zodat de energie weer kan stromen en het energetische systeem weer in balans is.

Vijf energiesystemen

De Chinezen maken onderscheid tussen vijf elementen of energiesystemen. Deze vijf systemen worden genoemd naar het belangrijkste orgaan dat zij in stand houden, namelijk hart, long, lever, milt en nier. In de opvatting van de Chinezen zijn deze organen verbonden met bepaalde emotionele kenmerken. Als je je door een of andere oorzaak mentaal niet goed voelt, gaat het met het desbetreffende energetische 'orgaan' ook niet goed. En andersom: externe factoren die het energiesysteem in de war brengen hebben ook effect op het corresponderende emotionele veld. Verkeerd omgaan met emoties verstoort dus de energie en dat kan weer leiden tot allerlei vormen van lichamelijke klachten. Onderstaand een overzicht van de energiesystemen en de daarbij behorende emoties:

Energiesysteem

Emotie

Nier Angst Milt Tobben Lever Woede Hart Onrust Long Verdriet In de Chinese gezondheidsleer worden psychische oorzaken, vooral emoties, dan ook gezien als de veroorzakers van veranderingen in de lichamelijke balans. Die vertegenwoordigen de kern van het lichamelijke probleem en moeten worden aangepakt. De SanoQi- combinaties uit het SanoConcept hebben zowel een harmoniserend effect op de emotionele oorzaak of oorzaken, als op de desbetreffende lichaamsfuncties

Balans

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale filters kan je de activiteit van de energiesystemen doormeten. Het is dan meteen duidelijk welk emotie verstoort is en ook wat de relatie is van de verstoorde emotie met veranderingen in je lichaam en bepaalde gevoelens. Het spreekt vanzelf dat beide tegelijkertijd aanpakken je helpt om weer in balans te komen en je prettig te voelen.

Het fysieke-niveau

In het Westerse mensbeeld is de mens een complexe machine waarvan onderdelen defect kunnen zijn. Op dit fysieke niveau is de mens een organisme en zijn gezondheidsklachten verschijnselen van niet goed functionerende organen of lichaamsdelen. Verstoringen in de vorm van lichamelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door bepaald gedrag waaraan persoonlijkheidskenmerken of emoties ten grondslag liggen, maar ook een infectie of door degeneratie (ouderdom). Symptomen kunnen ook stereotiep zijn en zich over een periode van jaren uitstrekken zoals eczeem, astma etc. We spreken dan van constitutionele symptomen Met deze materiële, mechanische benadering zijn grote successen behaald, zowel in de reguliere geneeskunst als door homeopathie en andere soorten complementaire gezondheidsproducten. © bron: www.sivas.nu
Chakra & Yin
Praktijk voor Fysiotherapie & Natuurgeneeskunde

Energie regulatie m.b.v. het SanoConcept

Constant moe, elke maand ziek of onderweg om ziek te worden, chronisch verkouden, oververmoeid, concentratieproblemen of zit je tegen een burn/out aan dan wordt het tijd om nu een afspraak te maken en in te grijpen in de uitputting van je energiesysteem. De behandeling bestaat uit auriculo (ooracupunctuur of lasertherapie) gecombineerd met het Sanoconcept wat er voor zorgt dat het hele systeem weer in balans komt. Het SanoConcept is ontwikkeld door de Nederlandse arts-acupuncturist Ton van Gelder (1943- 2005) en vormt een geïntegreerde benadering vanuit de westerse en oosterse (Chinese en Indiase) gezondheidsleer. Het SanoConcept biedt een complete (holistische) benadering van het menselijk welzijn. In combinatie met auriculo (ooracupunctuur) wordt het gebruikt om het lichaam in balans te brengen.

Westerse gezondheidsleer

De westerse gezondheidsleer beschouwt de mens als een mechanisme. Daarin kunnen door

interne en externe factoren effecten en veranderingen optreden, die dan vervolgens met

geneesmiddelen aangepakt kunnen worden.

Chinese gezondheidsleer

In de Chinese benadering van gezondheid en welzijn gaat men ervan uit dat de mens uit

energetische systemen en subsystemen bestaat die sterk beïnvloed worden door emoties.

Indiase gezondheidsleer

De ayurveda uit India beziet de mens als een 'bewustzijn', een persoonlijkheid met fixaties,

remmingen en karaktertrekken die bepaalde fysieke klachten kunnen geven.

Totaal mensbeeld

Door deze benaderingen bij elkaar te brengen ontstaat een mensbeeld met drie niveau's: (1)

karakteristieke (persoonlijkheids)kenmerken (chakra's), (2) de door emoties beïnvloede

energievelden en -stromen volgens de Traditionele Chinese Gezondheidsleer en (3) het fysiek

lichaam met z'n biochemische processen. Lees hieronder voor meer informatie over deze drie

niveau's.

Beste kans op effect

Deze drie niveau's van het SanoConcept zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verstoringen in

de energetische balans hebben vaak een emotionele oorzaak of component en gaan gepaard met

fysieke verschijnselen. Het tegelijkertijd of geïntegreerd aanpakken van de drie niveau's geeft de

beste kans op effect.

SiVAS

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale

kleurenfilters kan de therapeut het lichamelijk functioneren doormeten. Aan de hand van de

bevindingen van de therapeut wordt een keuze gemaakt uit de fysieke complexmiddelen die je

helpen om weer in balans te komen en je prettig te voelen.

chakra

persoonlijkheid

energie

kleur

fysiek

1 - Basischakra zeker zijn angst rood kleine bekken 2 - Miltchakra zeker voelen tobben orange onderbuik 3 - Zonnevlecht zeker handelen woede geel bovenbuik 4 - Hartchakra zeker liefhebben onrust groen hart en bloedvaten 5 - Keelchakra zeker spreken verdriet blauw ademhalingsorgaan 6 - Voorhoofdschakra zeker zien kleine hersenen 7 - Kruinchakra zeker weten hersenen

Chakra-niveau

Hoe kunnen we chakra's het beste omschrijven? Er zijn een heleboel definities en verklaringen van het begrip ayurvedische 'chakra. Wij hanteren hier de opvatting dat het belangrijke energetische regelsystemen zijn die tot uiting komen in specifieke kenmerken van onze persoonlijkheid. Op hun beurt sturen chakra's weer andere regelsystemen van een lagere orde aan. Een soort transformatoren waar de energie aankomt en vandaar over andere functies wordt verdeeld. Bijvoorbeeld opbouw, afbraak en onderhoud van onze lichaamscellen en de besturing van lichaamsfuncties

Uit balans

Psychologische en emotionele factoren die maken dat je uit balans raakt, zijn gelukkig meestal tijdelijk van aard zijn. Het kan dan gaan om het verwerken van verdriet bij een sterfgeval of echtscheiding, hevige teleurstelling bij het verlies van je baan, angst voor de toekomst, zorgen, ruzie enzovoort. Ernstig genoeg allemaal en je zult er best een poosje door uit je evenwicht zijn. Maar doorgaans hoef je er niets voor te gebruiken en klim je op eigen kracht uit het dal of dalletje.

Dieper, langduriger

Maar de typische trekken van je persoonlijkheid zijn veel dieper geworteld. Ze oefenen ook een sterkere en langduriger invloed uit op hoe je je voelt in het dagelijks leven. Voor het ontstaan van die kenmerken moet je dikwijls terug naar je vroege jeugd. Daar ligt ook de basis voor je houdingen, opvattingen en overtuigingen in het leven, hoe je met successen en tegenslagen omgaat etc. Die houdingen, opvattingen en overtuigingen bepalen in hoge mate of je lekker in je vel zit, of je bevredigende relaties hebt, of je plezier en voldoening vindt in je werk, leuke hobby's hebt - kortom: of je je gelukkig en lekker in je vel voelt.

Evenwicht

Zowel in de oosterse als in de westerse psychologie is men ervan overtuigd dat evenwicht het kenmerk is van een goed aangepaste persoonlijkheid. Je behoeften en verlangens zijn dan reëel en je kunt in alle redelijkheid bevrediging vinden. Je creativiteit kun je op een of andere manier kwijt -- in je werk of in een leuke hobby. Je bent veerkrachtig en flexibel genoeg om je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Je hebt een redelijk positief zelfbeeld.

Sterkte = zwakte

Natuurlijk is niemand altijd perfect in balans. Een of meer eigenschappen kunnen zelfs structureel de boventoon voeren of juist teveel naar de achtergrond worden geduwd. Dat heeft ook veel te maken met hoe je de werkelijkheid beleeft en verwerkt. Zo kunnen leidinggevende eigenschappen, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen soms doorslaan naar machtswellust, egocentrisme en angst. Bescheidenheid en verlegenheid kunnen doorslaan naar erg in jezelf gekeerd zijn en je afsluiten voor je omgeving. Het is altijd waar: je sterke kant is tegelijkertijd ook je (soms onbekende of ontkende) zwakke kant. Als er sprake is van zo'n doorslaand persoonlijkheidskenmerk spreken we van een fascinatie of fixatie van het desbetreffende chakra.

Doorslaan = blokkade

Wat gebeurt er op het fysieke niveau als de balans tussen een of meer eigenschappen doorslaat? Er ontstaan dan lichamelijke en energetische veranderingen die je ervaart als ongewenst en onprettig. Die veranderingen komen tot uiting in het blokkeren of tot stilstand brengen van een of enkele chakra's.

Zeven hoofdchakra's

In het ayurvedische (Indiase) mensbeeld zijn de energetische regelsystemen onderverdeeld in zeven categorieën. Elke categorie hangt op een specifieke manier samen met een van de zeven hoofdchakra's oftewel specifieke persoonlijkheidskenmerken:

Chakra

Evenwichtig persoonlijkheidskenmerk

Basischakra Zeker 'zijn' Miltchakra Zeker 'voelen' Zonnevlecht Zeker 'handelen' Hartchakra Zeker 'liefhebben' Keelchakra Zeker 'spreken' Voorhoofdschakra Zeker 'zien' Kruinchakra Zeker 'weten' Bij verstoring van de chakra,s wordt de SIVAS methode en ooracupunctuur ingezet om balans terug te krijgen. Het energetische niveau De Chinese gezondheidsleer beschouwt energie (Qi - spreek uit: Tjsie) als de “oerstof” waar wij mensen uit bestaan. Materie is een afgeleide, een functie van energie. Een mens is in de kijk van de Chinezen op de eerste plaats een energetisch systeem, dat bestaat uit verschillende subsystemen. Energie moet stromen, net als water in een rivier. De energie stroomt in banen, zogeheten meridianen, en zorgt ervoor dat lichaamsfuncties worden onderhouden. In de Chinese gezondheidsleer is het ervaren van een emotie niets anders dan het stromen - of juist het niet stromen - van energie in je lichaam. Wordt de energiestroom ergens geblokkeerd dan leidt dat tot problemen die zich uitten in het uit balans raken van ons energetische of emotionele systeem. Emoties hebben dus te maken met onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. In de Chinese gezondheidsleer ligt het accent dan ook op het opheffen van energetische blokkades zodat de energie weer kan stromen en het energetische systeem weer in balans is.

Vijf energiesystemen

De Chinezen maken onderscheid tussen vijf elementen of energiesystemen. Deze vijf systemen worden genoemd naar het belangrijkste orgaan dat zij in stand houden, namelijk hart, long, lever, milt en nier. In de opvatting van de Chinezen zijn deze organen verbonden met bepaalde emotionele kenmerken. Als je je door een of andere oorzaak mentaal niet goed voelt, gaat het met het desbetreffende energetische 'orgaan' ook niet goed. En andersom: externe factoren die het energiesysteem in de war brengen hebben ook effect op het corresponderende emotionele veld. Verkeerd omgaan met emoties verstoort dus de energie en dat kan weer leiden tot allerlei vormen van lichamelijke klachten. Onderstaand een overzicht van de energiesystemen en de daarbij behorende emoties:

Energiesysteem

Emotie

Nier Angst Milt Tobben Lever Woede Hart Onrust Long Verdriet In de Chinese gezondheidsleer worden psychische oorzaken, vooral emoties, dan ook gezien als de veroorzakers van veranderingen in de lichamelijke balans. Die vertegenwoordigen de kern van het lichamelijke probleem en moeten worden aangepakt. De SanoQi-combinaties uit het SanoConcept hebben zowel een harmoniserend effect op de emotionele oorzaak of oorzaken, als op de desbetreffende lichaamsfuncties

Balans

Met behulp van de SiVAS (Subtiele interventie met het Vasculair Autonoom Signaal) en speciale filters kan je de activiteit van de energiesystemen doormeten. Het is dan meteen duidelijk welk emotie verstoort is en ook wat de relatie is van de verstoorde emotie met veranderingen in je lichaam en bepaalde gevoelens. Het spreekt vanzelf dat beide tegelijkertijd aanpakken je helpt om weer in balans te komen en je prettig te voelen.

Het fysieke-niveau

In het Westerse mensbeeld is de mens een complexe machine waarvan onderdelen defect kunnen zijn. Op dit fysieke niveau is de mens een organisme en zijn gezondheidsklachten verschijnselen van niet goed functionerende organen of lichaamsdelen. Verstoringen in de vorm van lichamelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door bepaald gedrag waaraan persoonlijkheidskenmerken of emoties ten grondslag liggen, maar ook een infectie of door degeneratie (ouderdom). Symptomen kunnen ook stereotiep zijn en zich over een periode van jaren uitstrekken zoals eczeem, astma etc. We spreken dan van constitutionele symptomen Met deze materiële, mechanische benadering zijn grote successen behaald, zowel in de reguliere geneeskunst als door homeopathie en andere soorten complementaire gezondheidsproducten. © bron: www.sivas.nu
Google+