Voedselintolerantie
Praktijk voor Dry Needling & Natuurgeneeskunde

Voedselintolerantie

Voedselintolerantie is iets anders dan ergens allergisch voor zijn. Als je voor een bepaalde stof allergisch bent, reageert je lichaam meteen. Het immuunsysteem laat direct alle alarmbellen rinkelen en je begint te niezen, je ogen gaan branden, plekken op je huid zetten op of gaan ontzettend jeuken, je krijgt hoofdpijn, buikpijn of wordt benauwd. Dat gebeurt allemaal niet bij voedselintolerantie. Althans niet meteen. Het kan wel zijn dat je allergische reacties vertoont, maar dat gebeurt alleen als je een bepaalde grens bent gepasseerd. Als je de mate waarin je lichaam de stof uit voeding nog tolereert, overschrijdt. Dat heet dan 'intolerantie', het lichaam verdraagt het niet meer en begint te protesteren. De oorzaak is mogelijk dat het immuunsysteem, vaak na een lange reeks van jaren, door factoren als voeding, milieu, stress, reststoffen van infecties enzovoort, ernstig is verzwakt en nu 'anders reageert'. Dat komt tot uiting in soms vage verschijnselen zoals hoofdpijn, moeheid, spier- en gewrichtsklachten en zelfs stemmingswisselingen en gedragsveranderingen.

Primair allergeen

Op basis van onderzoek en ervaring hanteert men binnen de SiVAS het principe van het "primaire allergeen". Primaire allergenen zijn stoffen die het immuunsysteem in eerste instantie irriteren en belasten. Bij langdurige belasting kunnen veranderingen in het immuunsysteem optreden. Door de ontstane verzwakking kan weer een hele reeks nieuwe aandoeningen ontstaan; alle allergische aandoeningen behoren hiertoe, verder reumatische aandoeningen, auto-immuun ziekten, bepaalde maagdarm aandoeningen, eczeem en stemmings- en gedragsafwijkingen. Maar ook bepaalde hoofdpijnen en chronische moeheid kunnen tot deze categorie behoren. Als primair allergeen fungeren vaak voedingstoffen, maar andere ziekmakende invloeden zijn eveneens bekend, zoals een rest van een doorgemaakte ziekte of gifstoffen uit het milieu. Als het immuunsysteem eenmaal verzwakt is door het primaire allergeen, kan het gevoelig worden voor allerlei andere stoffen, de zogenaamde secundaire allergenen die het immuunsysteem nog verder negatief beïnvloeden. Zo ontstaan vicieuze cirkels die moeilijk te genezen zijn.

Hooikoorts

Een duidelijk voorbeeld van de interactie tussen primaire en secundaire allergenen vindt men bij hooikoorts. Het primaire allergeen bij hooikoorts is meestal de koemelk. Door de irritatie van het immuunsysteem ontstaan op een zeker moment allergische symptomen. Deze uiten zich door de bekende hooikoortsverschijnselen en de verhoogde gevoeligheid voor bijvoorbeeld de huismijt of pollen. Als men nu de koemelk-intolerantie behandelt, ziet men vaak dat de overgevoeligheid voor de andere stoffen als vanzelf verdwijnt. Het merkwaardige doet zich voor dat bij de standaard allergie huidtest, men over het algemeen wel de allergie voor de secundaire allergenen als huismijt en de pollen aantreft, maar niet die van het primaire allergeen, de koemelk. Om die reden wordt het primaire allergeen meer beschouwd als een belastende stof van het immuunsysteem van de persoon in kwestie dan als een puur allergeen. De behandeling van hooikoorts berust op drie pijlers: 1. De behandeling van de reactie op het primaire allergeen. 2. De behandeling van het verzwakte immuunsysteem. 3. Eventueel een symptomatische behandeling van de klachten. Zoals al eerder gezegd is hooikoorts een goed voorbeeld om de principes van de SiVAS diagnostiek en behandeling duidelijk te maken. Hetzelfde mechanisme dat ten grondslag ligt aan hooikoorts vindt men terug bij tal van andere aandoeningen waarbij het immuunsysteem betrokken is.

Detoxificatie programma

Als bij u via de SiVAS een primair allergeen vanuit de voeding is vastgesteld, volgt daaruit een specifieke behandeling met homeopathie en voor uw geval speciale dieet-aanpassingen. De behandeling, die detoxificatie of een ontgiftingsproces wordt genoemd, verloopt via een aantal stappen, en wel van stadium 3, 2, 1 naar stadium 0. Als patiënten beginnen met de SiVAS-methode verkeren ze over het algemeen in stadium 3. Uw arts kan in ieder geval exact vaststellen in welk stadium de voedingsintolerantie zich bevindt en welk primair allergeen bij u verantwoordelijk is voor de verzwakking van het immuunsysteem. Uit het onderzoek volgt een aantal adviezen die afhankelijk zijn van het primaire allergeen en het gevonden stadium. Omdat elk van de vier stadia een eigen behandelingsmethode en dieetaanpassing vraagt. De behandeling van stadium 3, 2 en 1 vergen gemiddeld per stadium 6 weken. Stadium 0 is het nabehandelingstraject en wisselt per individu.

SiVAS en SanoConcept DesensPro

Met het SiVAS en het SanoConcept DesensPro kun je een voedselintolerantie effectief opsporen en bestrijden. Door de polsslagader te voelen kan de SiVAS-therapeut vaststellen welke regelsystemen in het lichaam niet meer goed functioneren. Zo kan hij of zij opsporen waar het probleem precies zit en welke stof(fen) de boosdoeners zijn. Meestal zin dat koemelk, suiker, gist, gluten en/of tarwe, maar ook zout en chocolade zijn beruchte belastende factoren welke de immuniteit onder druk kunnen zetten. Vervolgens kun je starten met het SanoConcept DesensPro-programma. Dit werkt in vier stappen achteruit: van stap 3 naar stap 0, naar de uitgangspositie waarin je geen last meer hebt. Het begint met ontgifting, opbouw van het immuunsysteem en dieetaanpassingen. Elke stap neemt ongeveer 6 weken in beslag.

Stap 3

In stap 3 zorgt het drainagemiddel SanoNeuron ervoor dat de gifstoffen loskomen uit de zogenaamde depots, de plaatsen in het lichaam waar die stoffen zich dikwijls ophopen en schuil houden. Tegelijkertijd moet het immuunsysteem worden opgebouwd. Mogelijke opbouwproducten zijn: SanoQiNier, SanoQiMilt, SanoQiLever, SanoQiHart of SanoQiLong. Al naar het bepaalde aspect van het immuunsysteem dat moet worden versterkt schrijft je SiVAS-therapeut een of twee van deze producten voor. Overigens, de namen verwijzen niet naar de gelijknamige organen maar naar de energiesystemen uit de Chinese acupunctuur.

Stap 2

In stap 2 ligt de nadruk op het stimuleren van de lever, het belangrijke biochemische orgaan in ons lichaam. De boosdoener van de voedselintolerantie is nog vrij in het lichaam en moet verder worden afgevoerd. Dat gebeurt met twee producten SanoHepat en SanoMagnesium. Opnieuw in combinatie met een Qi-product voor het stimuleren van het immuunsysteem.

Stap 1

In stap 1 gaat het vooral om het verbeteren van de werking van de darmen en van de darmflora. Het middel daarvoor is SanoDigest. Alweer in combinatie met een of twee Qi-producten. Bij een hardnekkig schimmelinfectie of verstoring van het evenwicht van de darmflora kan je SiVAS-therapeut je adviseren om een algehele darmsaneringskuur te volgen.

Stap 0

In stap 0 moet je weer normaal reageren op het voedingsmiddel dat in het begin de boosdoener was van de verschijnselen die je had. Je kunt nu weer gewoon eten zoals je gewend bent. Maar pas op! De vastgestelde boosdoener die de vervelende verschijnselen bij je veroorzaakte blijft voor je immuunsysteem een belastende factor. Is je systeem sterk en in balans, dan is het meestal geen probleem. Maar als je niet helemaal in balans bent, is het raadzaam deze stof tijdelijk te mijden. In deze fase zijn ook geen ontgifters meer nodig, alleen een Qi-product voor het versterken van het immuunsysteem, eventueel in combinatie met een Chakra-product

Ondersteuning

Acupunctuur, auriculo (ooracupunctuur), massage, voetreflexmassage of orthomoleculaire geneeswijzen kunnen het DesensPro-programma heel goed ondersteunen.

Afwerken

Het is heel belangrijk dat het hele programma wordt afgewerkt. De kans is anders groot dat de verschijnselen op een gegeven moment toch weer gaan optreden.
Voedselintolerantie
Praktijk voor Fysiotherapie & Natuurgeneeskunde

Voedselintolerantie

Voedselintolerantie is iets anders dan ergens allergisch voor zijn. Als je voor een bepaalde stof allergisch bent, reageert je lichaam meteen. Het immuunsysteem laat direct alle alarmbellen rinkelen en je begint te niezen, je ogen gaan branden, plekken op je huid zetten op of gaan ontzettend jeuken, je krijgt hoofdpijn, buikpijn of wordt benauwd. Dat gebeurt allemaal niet bij voedselintolerantie. Althans niet meteen. Het kan wel zijn dat je allergische reacties vertoont, maar dat gebeurt alleen als je een bepaalde grens bent gepasseerd. Als je de mate waarin je lichaam de stof uit voeding nog tolereert, overschrijdt. Dat heet dan 'intolerantie', het lichaam verdraagt het niet meer en begint te protesteren. De oorzaak is mogelijk dat het immuunsysteem, vaak na een lange reeks van jaren, door factoren als voeding, milieu, stress, reststoffen van infecties enzovoort, ernstig is verzwakt en nu 'anders reageert'. Dat komt tot uiting in soms vage verschijnselen zoals hoofdpijn, moeheid, spier- en gewrichtsklachten en zelfs stemmingswisselingen en gedragsveranderingen.

Primair allergeen

Op basis van onderzoek en ervaring hanteert men binnen de SiVAS het principe van het "primaire allergeen". Primaire allergenen zijn stoffen die het immuunsysteem in eerste instantie irriteren en belasten. Bij langdurige belasting kunnen veranderingen in het immuunsysteem optreden. Door de ontstane verzwakking kan weer een hele reeks nieuwe aandoeningen ontstaan; alle allergische aandoeningen behoren hiertoe, verder reumatische aandoeningen, auto-immuun ziekten, bepaalde maagdarm aandoeningen, eczeem en stemmings- en gedragsafwijkingen. Maar ook bepaalde hoofdpijnen en chronische moeheid kunnen tot deze categorie behoren. Als primair allergeen fungeren vaak voedingstoffen, maar andere ziekmakende invloeden zijn eveneens bekend, zoals een rest van een doorgemaakte ziekte of gifstoffen uit het milieu. Als het immuunsysteem eenmaal verzwakt is door het primaire allergeen, kan het gevoelig worden voor allerlei andere stoffen, de zogenaamde secundaire allergenen die het immuunsysteem nog verder negatief beïnvloeden. Zo ontstaan vicieuze cirkels die moeilijk te genezen zijn.

Hooikoorts

Een duidelijk voorbeeld van de interactie tussen primaire en secundaire allergenen vindt men bij hooikoorts. Het primaire allergeen bij hooikoorts is meestal de koemelk. Door de irritatie van het immuunsysteem ontstaan op een zeker moment allergische symptomen. Deze uiten zich door de bekende hooikoortsverschijnselen en de verhoogde gevoeligheid voor bijvoorbeeld de huismijt of pollen. Als men nu de koemelk-intolerantie behandelt, ziet men vaak dat de overgevoeligheid voor de andere stoffen als vanzelf verdwijnt. Het merkwaardige doet zich voor dat bij de standaard allergie huidtest, men over het algemeen wel de allergie voor de secundaire allergenen als huismijt en de pollen aantreft, maar niet die van het primaire allergeen, de koemelk. Om die reden wordt het primaire allergeen meer beschouwd als een belastende stof van het immuunsysteem van de persoon in kwestie dan als een puur allergeen. De behandeling van hooikoorts berust op drie pijlers: 1. De behandeling van de reactie op het primaire allergeen. 2. De behandeling van het verzwakte immuunsysteem. 3. Eventueel een symptomatische behandeling van de klachten. Zoals al eerder gezegd is hooikoorts een goed voorbeeld om de principes van de SiVAS diagnostiek en behandeling duidelijk te maken. Hetzelfde mechanisme dat ten grondslag ligt aan hooikoorts vindt men terug bij tal van andere aandoeningen waarbij het immuunsysteem betrokken is.

Detoxificatie programma

Als bij u via de SiVAS een primair allergeen vanuit de voeding is vastgesteld, volgt daaruit een specifieke behandeling met homeopathie en voor uw geval speciale dieet-aanpassingen. De behandeling, die detoxificatie of een ontgiftingsproces wordt genoemd, verloopt via een aantal stappen, en wel van stadium 3, 2, 1 naar stadium 0. Als patiënten beginnen met de SiVAS-methode verkeren ze over het algemeen in stadium 3. Uw arts kan in ieder geval exact vaststellen in welk stadium de voedingsintolerantie zich bevindt en welk primair allergeen bij u verantwoordelijk is voor de verzwakking van het immuunsysteem. Uit het onderzoek volgt een aantal adviezen die afhankelijk zijn van het primaire allergeen en het gevonden stadium. Omdat elk van de vier stadia een eigen behandelingsmethode en dieetaanpassing vraagt. De behandeling van stadium 3, 2 en 1 vergen gemiddeld per stadium 6 weken. Stadium 0 is het nabehandelingstraject en wisselt per individu.

SiVAS en SanoConcept DesensPro

Met het SiVAS en het SanoConcept DesensPro kun je een voedselintolerantie effectief opsporen en bestrijden. Door de polsslagader te voelen kan de SiVAS-therapeut vaststellen welke regelsystemen in het lichaam niet meer goed functioneren. Zo kan hij of zij opsporen waar het probleem precies zit en welke stof(fen) de boosdoeners zijn. Meestal zin dat koemelk, suiker, gist, gluten en/of tarwe, maar ook zout en chocolade zijn beruchte belastende factoren welke de immuniteit onder druk kunnen zetten. Vervolgens kun je starten met het SanoConcept DesensPro-programma. Dit werkt in vier stappen achteruit: van stap 3 naar stap 0, naar de uitgangspositie waarin je geen last meer hebt. Het begint met ontgifting, opbouw van het immuunsysteem en dieetaanpassingen. Elke stap neemt ongeveer 6 weken in beslag.

Stap 3

In stap 3 zorgt het drainagemiddel SanoNeuron ervoor dat de gifstoffen loskomen uit de zogenaamde depots, de plaatsen in het lichaam waar die stoffen zich dikwijls ophopen en schuil houden. Tegelijkertijd moet het immuunsysteem worden opgebouwd. Mogelijke opbouwproducten zijn: SanoQiNier, SanoQiMilt, SanoQiLever, SanoQiHart of SanoQiLong. Al naar het bepaalde aspect van het immuunsysteem dat moet worden versterkt schrijft je SiVAS-therapeut een of twee van deze producten voor. Overigens, de namen verwijzen niet naar de gelijknamige organen maar naar de energiesystemen uit de Chinese acupunctuur.

Stap 2

In stap 2 ligt de nadruk op het stimuleren van de lever, het belangrijke biochemische orgaan in ons lichaam. De boosdoener van de voedselintolerantie is nog vrij in het lichaam en moet verder worden afgevoerd. Dat gebeurt met twee producten SanoHepat en SanoMagnesium. Opnieuw in combinatie met een Qi-product voor het stimuleren van het immuunsysteem.

Stap 1

In stap 1 gaat het vooral om het verbeteren van de werking van de darmen en van de darmflora. Het middel daarvoor is SanoDigest. Alweer in combinatie met een of twee Qi-producten. Bij een hardnekkig schimmelinfectie of verstoring van het evenwicht van de darmflora kan je SiVAS-therapeut je adviseren om een algehele darmsaneringskuur te volgen.

Stap 0

In stap 0 moet je weer normaal reageren op het voedingsmiddel dat in het begin de boosdoener was van de verschijnselen die je had. Je kunt nu weer gewoon eten zoals je gewend bent. Maar pas op! De vastgestelde boosdoener die de vervelende verschijnselen bij je veroorzaakte blijft voor je immuunsysteem een belastende factor. Is je systeem sterk en in balans, dan is het meestal geen probleem. Maar als je niet helemaal in balans bent, is het raadzaam deze stof tijdelijk te mijden. In deze fase zijn ook geen ontgifters meer nodig, alleen een Qi-product voor het versterken van het immuunsysteem, eventueel in combinatie met een Chakra-product

Ondersteuning

Acupunctuur, auriculo (ooracupunctuur), massage, voetreflexmassage of orthomoleculaire geneeswijzen kunnen het DesensPro-programma heel goed ondersteunen.

Afwerken

Het is heel belangrijk dat het hele programma wordt afgewerkt. De kans is anders groot dat de verschijnselen op een gegeven moment toch weer gaan optreden.
Voedselintolerantie
Praktijk voor Fysiotherapie & Natuurgeneeskunde

Voedselintolerantie

Voedselintolerantie is iets anders dan ergens allergisch voor zijn. Als je voor een bepaalde stof allergisch bent, reageert je lichaam meteen. Het immuunsysteem laat direct alle alarmbellen rinkelen en je begint te niezen, je ogen gaan branden, plekken op je huid zetten op of gaan ontzettend jeuken, je krijgt hoofdpijn, buikpijn of wordt benauwd. Dat gebeurt allemaal niet bij voedselintolerantie. Althans niet meteen. Het kan wel zijn dat je allergische reacties vertoont, maar dat gebeurt alleen als je een bepaalde grens bent gepasseerd. Als je de mate waarin je lichaam de stof uit voeding nog tolereert, overschrijdt. Dat heet dan 'intolerantie', het lichaam verdraagt het niet meer en begint te protesteren. De oorzaak is mogelijk dat het immuunsysteem, vaak na een lange reeks van jaren, door factoren als voeding, milieu, stress, reststoffen van infecties enzovoort, ernstig is verzwakt en nu 'anders reageert'. Dat komt tot uiting in soms vage verschijnselen zoals hoofdpijn, moeheid, spier- en gewrichtsklachten en zelfs stemmingswisselingen en gedragsveranderingen.

Primair allergeen

Op basis van onderzoek en ervaring hanteert men binnen de SiVAS het principe van het "primaire allergeen". Primaire allergenen zijn stoffen die het immuunsysteem in eerste instantie irriteren en belasten. Bij langdurige belasting kunnen veranderingen in het immuunsysteem optreden. Door de ontstane verzwakking kan weer een hele reeks nieuwe aandoeningen ontstaan; alle allergische aandoeningen behoren hiertoe, verder reumatische aandoeningen, auto-immuun ziekten, bepaalde maagdarm aandoeningen, eczeem en stemmings- en gedragsafwijkingen. Maar ook bepaalde hoofdpijnen en chronische moeheid kunnen tot deze categorie behoren. Als primair allergeen fungeren vaak voedingstoffen, maar andere ziekmakende invloeden zijn eveneens bekend, zoals een rest van een doorgemaakte ziekte of gifstoffen uit het milieu. Als het immuunsysteem eenmaal verzwakt is door het primaire allergeen, kan het gevoelig worden voor allerlei andere stoffen, de zogenaamde secundaire allergenen die het immuunsysteem nog verder negatief beïnvloeden. Zo ontstaan vicieuze cirkels die moeilijk te genezen zijn.

Hooikoorts

Een duidelijk voorbeeld van de interactie tussen primaire en secundaire allergenen vindt men bij hooikoorts. Het primaire allergeen bij hooikoorts is meestal de koemelk. Door de irritatie van het immuunsysteem ontstaan op een zeker moment allergische symptomen. Deze uiten zich door de bekende hooikoortsverschijnselen en de verhoogde gevoeligheid voor bijvoorbeeld de huismijt of pollen. Als men nu de koemelk-intolerantie behandelt, ziet men vaak dat de overgevoeligheid voor de andere stoffen als vanzelf verdwijnt. Het merkwaardige doet zich voor dat bij de standaard allergie huidtest, men over het algemeen wel de allergie voor de secundaire allergenen als huismijt en de pollen aantreft, maar niet die van het primaire allergeen, de koemelk. Om die reden wordt het primaire allergeen meer beschouwd als een belastende stof van het immuunsysteem van de persoon in kwestie dan als een puur allergeen. De behandeling van hooikoorts berust op drie pijlers: 1. De behandeling van de reactie op het primaire allergeen. 2. De behandeling van het verzwakte immuunsysteem. 3. Eventueel een symptomatische behandeling van de klachten. Zoals al eerder gezegd is hooikoorts een goed voorbeeld om de principes van de SiVAS diagnostiek en behandeling duidelijk te maken. Hetzelfde mechanisme dat ten grondslag ligt aan hooikoorts vindt men terug bij tal van andere aandoeningen waarbij het immuunsysteem betrokken is.

Detoxificatie programma

Als bij u via de SiVAS een primair allergeen vanuit de voeding is vastgesteld, volgt daaruit een specifieke behandeling met homeopathie en voor uw geval speciale dieet-aanpassingen. De behandeling, die detoxificatie of een ontgiftingsproces wordt genoemd, verloopt via een aantal stappen, en wel van stadium 3, 2, 1 naar stadium 0. Als patiënten beginnen met de SiVAS- methode verkeren ze over het algemeen in stadium 3. Uw arts kan in ieder geval exact vaststellen in welk stadium de voedingsintolerantie zich bevindt en welk primair allergeen bij u verantwoordelijk is voor de verzwakking van het immuunsysteem. Uit het onderzoek volgt een aantal adviezen die afhankelijk zijn van het primaire allergeen en het gevonden stadium. Omdat elk van de vier stadia een eigen behandelingsmethode en dieetaanpassing vraagt. De behandeling van stadium 3, 2 en 1 vergen gemiddeld per stadium 6 weken. Stadium 0 is het nabehandelingstraject en wisselt per individu.

SiVAS en SanoConcept DesensPro

Met het SiVAS en het SanoConcept DesensPro kun je een voedselintolerantie effectief opsporen en bestrijden. Door de polsslagader te voelen kan de SiVAS-therapeut vaststellen welke regelsystemen in het lichaam niet meer goed functioneren. Zo kan hij of zij opsporen waar het probleem precies zit en welke stof(fen) de boosdoeners zijn. Meestal zin dat koemelk, suiker, gist, gluten en/of tarwe, maar ook zout en chocolade zijn beruchte belastende factoren welke de immuniteit onder druk kunnen zetten. Vervolgens kun je starten met het SanoConcept DesensPro-programma. Dit werkt in vier stappen achteruit: van stap 3 naar stap 0, naar de uitgangspositie waarin je geen last meer hebt. Het begint met ontgifting, opbouw van het immuunsysteem en dieetaanpassingen. Elke stap neemt ongeveer 6 weken in beslag.

Stap 3

In stap 3 zorgt het drainagemiddel SanoNeuron ervoor dat de gifstoffen loskomen uit de zogenaamde depots, de plaatsen in het lichaam waar die stoffen zich dikwijls ophopen en schuil houden. Tegelijkertijd moet het immuunsysteem worden opgebouwd. Mogelijke opbouwproducten zijn: SanoQiNier, SanoQiMilt, SanoQiLever, SanoQiHart of SanoQiLong. Al naar het bepaalde aspect van het immuunsysteem dat moet worden versterkt schrijft je SiVAS- therapeut een of twee van deze producten voor. Overigens, de namen verwijzen niet naar de gelijknamige organen maar naar de energiesystemen uit de Chinese acupunctuur.

Stap 2

In stap 2 ligt de nadruk op het stimuleren van de lever, het belangrijke biochemische orgaan in ons lichaam. De boosdoener van de voedselintolerantie is nog vrij in het lichaam en moet verder worden afgevoerd. Dat gebeurt met twee producten SanoHepat en SanoMagnesium. Opnieuw in combinatie met een Qi-product voor het stimuleren van het immuunsysteem.

Stap 1

In stap 1 gaat het vooral om het verbeteren van de werking van de darmen en van de darmflora. Het middel daarvoor is SanoDigest. Alweer in combinatie met een of twee Qi- producten. Bij een hardnekkig schimmelinfectie of verstoring van het evenwicht van de darmflora kan je SiVAS-therapeut je adviseren om een algehele darmsaneringskuur te volgen.

Stap 0

In stap 0 moet je weer normaal reageren op het voedingsmiddel dat in het begin de boosdoener was van de verschijnselen die je had. Je kunt nu weer gewoon eten zoals je gewend bent. Maar pas op! De vastgestelde boosdoener die de vervelende verschijnselen bij je veroorzaakte blijft voor je immuunsysteem een belastende factor. Is je systeem sterk en in balans, dan is het meestal geen probleem. Maar als je niet helemaal in balans bent, is het raadzaam deze stof tijdelijk te mijden. In deze fase zijn ook geen ontgifters meer nodig, alleen een Qi-product voor het versterken van het immuunsysteem, eventueel in combinatie met een Chakra-product

Ondersteuning

Acupunctuur, auriculo (ooracupunctuur), massage, voetreflexmassage of orthomoleculaire geneeswijzen kunnen het DesensPro-programma heel goed ondersteunen.

Afwerken

Het is heel belangrijk dat het hele programma wordt afgewerkt. De kans is anders groot dat de verschijnselen op een gegeven moment toch weer gaan optreden.
Google+